laodianying8 发表于 2018-8-16 16:27:06

神探亨特

https://gss3.bdstatic.com/7Po3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/w%3D268%3Bg%3D0/sign=b2108ec6b0b7d0a27bc9039bf3d41134/024f78f0f736afc36615dd11b119ebc4b74512ac.jpg

      《神探亨特》是弗雷德·德雷尔、科里·艾伦执导,弗雷德·德雷尔等主演的电视剧。该剧向观众们展现了当时洛杉矶的生活全貌。街头的种种犯罪镜头,家庭种族间的恩怨和冲突,青年一代的堕落和捍卫城市安全的警察们的生活。
      洛杉矶警探亨特和他的女拍档迪迪麦考尔联手,侦破一桩又一桩大案,两人之间还不时擦出一点幽默的火花。亨特是一个出身低微、却足智多谋的侦探,他依靠自己的才干,常常出奇制胜,在扑朔迷离的案件中理出头绪,查获元凶。和他搭档的女警探麦考尔,也精明干练,手段高强,两人配合默契,在错综复杂、鱼龙混杂的社会环境中,破获了一个又一个令人棘手的案件。他们不仅要面对敌手犯罪团伙的凶险和狡诈,还要时时提防不理解他们的上司的无端训斥以及一些怀有妒忌心理的同事的捉弄,凭着自己的智慧和勇敢,在经过几番殊死搏斗之后,往往化险为夷。

神探亨特 - 奇怪的电话(配音:刘彬 张欢).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304040395
神探亨特 - 陷阱(配音:乔榛 丁建华).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304026492
神探亨特 - 隐秘杀星(配音:翕振新 丁建华).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304031073
神探亨特 - 飞鸽之行(配音:乔榛 丁建华).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304040151
神探亨特 01 - 亚利安组织(上).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304031469
神探亨特 02 - 亚利安组织(下).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304033813
神探亨特 03 - 突然消失 .mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304037202
神探亨特 04 - 利欲熏心.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304039948
神探亨特 05 - 正在播音.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304024443
神探亨特 06 - 第六感觉.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304024668
神探亨特 07 - 阿加普科假日.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302813595
神探亨特 08 - 意外事故.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302813695
神探亨特 09 - 吃人的高利贷.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302813487
神探亨特 10 - 昨天的孩子.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302815555
神探亨特 11 - 未完成的事业.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302815792
神探亨特 12 - 破碎的梦.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302815719
神探亨特 13 - 继承人.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302817639
神探亨特 14 - 无法接受的死亡事实.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302817603
神探亨特 15 - 患难之交.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-302817559
神探亨特 16 - 举报员之死.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303269974
神探亨特 17 - 现场泪痕.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303271281
神探亨特 18 - 宾馆谋杀案.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303269329
神探亨特 19 - 攫取.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303275193
神探亨特 20 - 无声的哭泣 .mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303273907
神探亨特 21 - 复仇(上).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303276382
神探亨特 22 - 复仇(下).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303283653
神探亨特 23 - 杀人机器.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303296371
神探亨特 24 - 追杀恶魔(上).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-303295287
神探亨特 25 - 追杀恶魔(下).mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-304024935

页: [1]
查看完整版本: 神探亨特