laodianying8 发表于 2018-4-15 20:42:04

伟大的卫国战争 俄罗斯2010-2012年

https://gss3.bdstatic.com/7Po3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/w%3D268%3Bg%3D0/sign=00a75535d100baa1ba2c40bd7f2bde2f/0d338744ebf81a4cce957410d72a6059242da640.jpg
《伟大的卫国战争》(俄语:Великая Отечественная война)是俄罗斯第一频道为纪念卫国战争胜利65周年,在2010年拍摄的大型专题片。2010年3月29日,第一季八集纪录片开始首播。2012年5月7日,第一季播出结束整整两年后,第二季十集走上荧屏。
2012年,中国中央电视台引进了《伟大的卫国战争》。6月19日晚起,该片的第一季在中央电视台综合频道《魅力纪录》栏目中播出。8月20日起,中央电视台又在同一栏目播出了第二季。18集(共两季)系列纪录片采用了3D动画技术,并通过大量珍贵的史料、惨烈的战争场面、冷峻深沉的解说和雄浑悲壮的配乐赋予了这部纪录片史诗般的风格,以此展现战争期间众多令人震惊震撼、富有传奇色彩的历史事件。

第一部
[伟大的卫国战争].S01E01.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637018
[伟大的卫国战争].S01E02.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637027
[伟大的卫国战争].S01E03.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637033
[伟大的卫国战争].S01E04.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637030
[伟大的卫国战争].S01E05.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637036
[伟大的卫国战争].S01E06.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637039
[伟大的卫国战争].S01E07.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637042
[伟大的卫国战争].S01E08.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637045

第二部
1.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641888
2.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641891
3.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641893
4.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641896
5.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641899
6.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641902
7.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641905
8.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641908
9.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242641911
10.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242642120
页: [1]
查看完整版本: 伟大的卫国战争 俄罗斯2010-2012年