laodianying8 发表于 2018-4-15 20:45:59

围困 1974年

https://gss0.bdstatic.com/-4o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/w%3D268%3Bg%3D0/sign=d1e7a2b73f01213fcf3349da6cdc51ec/8b82b9014a90f6032f7a0a293f12b31bb151ed92.jpg
《围困》是米哈伊尔·叶尔绍夫执导,Yuri Solomin、Yevgeni Lebedev等参演的剧情片。该片讲述了伟大卫国战争期间列宁格勒遭受德寇围困的九百天,列宁格勒军民克服种种令人难以置信的困难--饥饿,轰炸,疾病,寒冷——保卫了这座“英雄城”并最终打破了德寇的围困的故事。


【苏联】围困(第1部)卢加防线.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637000
【苏联】围困(第1部)卢加防线.srt: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637003
【苏联】围困(第2部)普尔科沃子午线.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242636997
【苏联】围困(第2部)普尔科沃子午线.srt: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637012
【苏联】围困(第3部) 列宁格勒节拍器.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637009
【苏联】围困(第3部) 列宁格勒节拍器.srt: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637006
【苏联】围困(第4部)火花.mkv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637024
【苏联】围困(第4部)火花.srt: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-242637021

页: [1]
查看完整版本: 围困 1974年